tel: 602 777 092
157 707 77
Daczkowski.com
Strona główna / Usługi

USŁUGI

Redagowanie
Redakcja artykułów pod względem: realizacji celów (informacja, perswazja, rozrywka, rejestracja danych), formy (spójność, klarowność, dostosowanie tekstu do layoutu), stylistycznym (język, ton)


Pisanie tekstów
Artykuły o tematyce ogólnobudowlanej, teksty do stron i biuletynów firmowych oraz czasopism popularnych


Korekta
Nanoszenie i wprowadzanie korekty


Migracja danych
Przenoszenie danych, w tym: digitalizacja danych, migracja danych z różnych baz danych


Fotoreportaż
Wyjazd, napisanie tekstu, wykonanie zdjęć na terenie Polski