tel: 602 777 092
157 707 77
Daczkowski.com
Strona główna / Galeria zawodowa / alarm / Zewnętrzna kurtyna wiązek

Słowa kluczowe

alarm

Zdjęcie numer: 127
Opis:
   
Polski Słupki, na których umieszczone są czujki, generujące wiązki promieni, muszą "się widzieć". Przejście między słupkami włącza alarm.
   
English
   
Germany

Kup zdjęcie / Buy Photo

Numer katalogowy zdjęcia: 127
Jeśli chcesz kupić to zdjęcie, prześlij informację na adres
andrzejd@list.pl wraz z numerem katalogowym zdjęcia

Cena: 50 PLN

Nota copyright:
Licencjobiorca może kopiować i rozprowadzać zdjęcie w dowolnej postaci, pod warunkiem kupna zdjęcia i zamieszczenia na każdej kopii zdjęcia następującej noty: fot. Daczkowski.com
You may copy and distribute the photo in any medium, provided in all copies the copyright notices: fot. Daczkowski.com